นโยบายความเป็นส่วนตัว
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม app-perfume.com (“เรา”) มุ่งมั่นให้ความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของเรา (“คุณ” “ท่าน” ) กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านรับทราบและยินยอมให้เราเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายไว้ เงื่อนไขที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ดูถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

สิ่งที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุม
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้รับจากคุณเมื่อคุณใช้บริการของเราคุณอาจเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (ผ่านการประยุกต์ใช้ iPhone หรือ iPad, เป็นต้น) โดยนโยบายนี้ใช้บังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ของเราโดยไม่คำนึงถึงวิธีการในการเข้าถึง นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราเชื่อมโยงไป หรือบุคคลที่สามหรือ บริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือการควบคุมหรือการกระทำของคนที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือจัดการ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นเมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การใช้บริการเว็บไซต์เราไม่ว่าช่องทางใด หมายถึงท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีผลย้อนหลัง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อ ดูว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในนโยบายและแนวทางล่าสุดของเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้แล้วจากคุณ การเข้าใช้งานใน app-perfume.com หมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อท่านจะเข้าใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ข้อมูลที่เราจะเก็บไว้ เช่น ชื่อ , ที่อยู่ในการจัดส่ง , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์ , วันเกิด , เพศ เป็นต้น

วิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยออกไป ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้เราให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่คุณอาจจะสนใจ, เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และพัฒนาการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา , แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โปรแกรมการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอหรือข้อมูลพิเศษๆ ให้คุณทราบ แต่เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไป ให้บุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

ข้อมูลสาธารณะ

โปรดทราบว่าถ้าคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในรูปแบบเปิดเช่นผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเช่น Facebook หรือ Twitter หรือในองค์ประกอบเนื้อหาที่คุณให้กับเราเอง เราจะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เป็น ข้อมูลสาธารณะ ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)
เว็บไซต์เราอาจจะใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำมาพัฒนาให้เว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน.
สินค้าจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ

ทางร้านจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวนจากท่านแล้วเท่านั้น และได้รับการยืนยันที่อยู่ การจัดส่งสินค้าครบตามขบวนการสั่งซื้อ

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย และอาจส่งผลให้มีการจัดส่ง เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อาจ คลาดเคลื่อนกันได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง และสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Paypal) ระบบจะสามารถนำส่งยอดเงินคืนอัตโนมัติ โดยจะสามารถตรวจสอบยอดภายใน 10-25 วันทำการ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการคืนเงินของแต่ละธนาคารที่ต่างกัน กรณีลูกค้ายังไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวได้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการแล้ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email : Callcenter@app-perfum.com

โดยลูกค้าสามารถสอบถามและติดตามการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ของลูกค้าได้โดยตรงที่ธนาคารเจ้าของบัญชีของคุณ หากเลยระยะเวลาแล้วยังไม่พบรายการคืนเงิน กรุณาสอบถามโดยตรงที่ธนาคารเจ้าของบัญชีของคุณ การชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ชื่อ-สกุล ของผู้สั่งซื้อเท่านั้น ในการดำเนินการคืนเงิน
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ทาง Call Center เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

ทางร้าน ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้
  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าทางร้าน